Informatie

Vergunning AFM, Autoriteit Financiële Markten

Aangesloten bij KiFiD, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Nibud, Nationaal Instituut van Budgetvoorlichting

Informatie over belastingen

Samenwerking met Buro Bouw Management, bouwtechnische keuringen

gallery/images-diebensplinter_handig
gallery/nvhp_logo-89-kb

Aangesloten bij Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners

gallery/logo-kifid-color
gallery/bld_logo_belastingdienst
gallery/logo_footer nibud
gallery/logo afm
gallery/logo bbm

Referenties over ons bedrijf zijn te lezen op Advieskeuze.nl

gallery/logo advieskeuze